Skip to main content
Public Health
Wiadomość prasowa27 wrzesień 2013Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności

EU Platform on Diet, Physical Activity and Health - 2013 Annual Report