Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie27 september 2013Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

EU Platform on Diet, Physical Activity and Health - 2013 Annual Report