Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem30 janvāris 2018Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

EU table top exercise on hybrid threats (Luxembourg, 30-31 January 2018)