Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie30 január 2018Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

EU table top exercise on hybrid threats (Luxembourg, 30-31 January 2018)