Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem20 maijs 2021Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

EU Tobacco Products Directive is delivering but stronger action is needed