Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie20 máj 2021Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

EU Tobacco Products Directive is delivering but stronger action is needed