Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie1 jún 2018Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

EU-US Mutual Recognition Agreement: FDA gives 2 more EU countries seal of approval