Skip to main content
Public Health
Wiadomość prasowa19 październik 2015Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności

€2 Million Horizon Prize for Social Innovation will go to research area you vote for!