Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie19 október 2015Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

€2 Million Horizon Prize for Social Innovation will go to research area you vote for!