Skip to main content
Public Health
Meddelelse11 April 2022Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed

The EUDAMED UDI/Devices module updated technical documentation is available