Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas11 balandis 2022Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

The EUDAMED UDI/Devices module updated technical documentation is available