Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem11 aprīlis 2022Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

The EUDAMED UDI/Devices module updated technical documentation is available