Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie11 apríl 2022Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

The EUDAMED UDI/Devices module updated technical documentation is available