Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas16 birželis 2016Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

Eurobarometer results on Antimicrobial Resistance awareness