Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem16 jūnijs 2016Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Eurobarometer results on Antimicrobial Resistance awareness