Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie16 jún 2016Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Eurobarometer results on Antimicrobial Resistance awareness