Skip to main content
Public Health
Meddelelse7 Marts 2012Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed

Eurobarometer on tobacco packaging health warning labels