Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie15 november 2018Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

European Antibiotics Awareness Day: Commission publishes a new Eurobarometer report on antibiotics