Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie21 december 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

European Commission authorises first safe and effective vaccine against COVID-19