Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health
Известие29 септември 2011Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“

European Commission provides € 5.2 million to help lower income countries in tobacco control