Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie29 september 2011Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

European Commission provides € 5.2 million to help lower income countries in tobacco control