Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem23 novembris 2017Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

The European Commission published 28 Country Health Profiles, providing an in-depth analysis of EU Member States' health systems