Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie29 apríl 2019Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

European Core Health Indicators on Population below poverty line (ECHI 9a) and income inequality (ECHI 9b) updated with most recent data available