Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie26 február 2021Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

European Health Union: Commission launches a “structured dialogue” to address vulnerabilities in the supply of medicines in the EU