Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie13 máj 2022Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

European Health Union: EU legislation ensures patients’ rights in cross-border healthcare but challenges remain