Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie3 február 2021Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Europe's Beating Cancer Plan: A new EU approach to prevention, treatment and care