Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie18 január 2017Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Evaluation of EU blood, tissues and cells legislation: Commission publishes Roadmap