Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie5 október 2011Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

"Ex-smokers are unstoppable" in Kosice, Slovakia, 01-02 October 2011