Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie17 apríl 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Examination of membership applications for existing ERNs suspended from 1 April 2020 to 31 August 2020