Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie23 marec 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

The factsheet "SCCS Guidance on the safety assessment of nanomaterials in cosmetics" is now available in French, German, Italian and Spanish