Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas25 vasaris 2013Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

Fifth Meeting of the Competent Authorities on Organ Donation and Transplantation, Brussels, 13-14 September 2012 - Minutes now available