Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem25 februāris 2013Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Fifth Meeting of the Competent Authorities on Organ Donation and Transplantation, Brussels, 13-14 September 2012 - Minutes now available