Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie25 február 2013Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Fifth Meeting of the Competent Authorities on Organ Donation and Transplantation, Brussels, 13-14 September 2012 - Minutes now available