Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem5 februāris 2018Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

The fight against antimicrobial resistance (AMR) in the EU: EU One-Health Network meets in Brussels today