Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health
Известие27 юли 2017Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“

Final report of study - Cost/benefit analysis of a sustainable EU health information system