Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie27 júl 2017Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Final report of study - Cost/benefit analysis of a sustainable EU health information system