Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie1 apríl 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Finland signs the Joint Procurement Agreement to procure medical countermeasures