Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health
Известие2 декември 2013Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“

Flash report - 19th plenary meeting of the High Level Group on Nutrition and Physical Activity (Brussels, 25 November 2013)