Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas2 gruodis 2013Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

Flash report - 19th plenary meeting of the High Level Group on Nutrition and Physical Activity (Brussels, 25 November 2013)