Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem2 decembris 2013Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Flash report - 19th plenary meeting of the High Level Group on Nutrition and Physical Activity (Brussels, 25 November 2013)