Skip to main content
Public Health
Wiadomość prasowa2 grudzień 2013Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności

Flash report - 19th plenary meeting of the High Level Group on Nutrition and Physical Activity (Brussels, 25 November 2013)