Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie2 december 2013Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Flash report - 19th plenary meeting of the High Level Group on Nutrition and Physical Activity (Brussels, 25 November 2013)