Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas30 rugsėjis 2015Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

Flash report and presentations - 17th meeting of the Committee on National Alcohol Policy and Action (22 September 2015)