Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie14 február 2019Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Flash report - Second formal meeting of the Steering Group on Health Promotion, Disease Prevention and Management of Non-Communicable Diseases (14 February 2019)