Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas11 rugsėjis 2019Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

Flash report - Steering Group on Health Promotion, Disease Prevention and Management of Non-Communicable Diseases (11 September 2019)