Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie11 september 2019Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Flash report - Steering Group on Health Promotion, Disease Prevention and Management of Non-Communicable Diseases (11 September 2019)