Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie14 február 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Flash report - Steering Group on Health Promotion, Disease Prevention and Management of Non-Communicable Diseases (13 February 2020)