Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie30 november 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Flash report - Steering Group on Health Promotion, Disease Prevention and Management of Non-Communicable Diseases (25 November 2020)