Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie16 december 2021Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Flash report - Steering Group on Health Promotion, Disease Prevention and Management of Non-Communicable Diseases (15 December 2021)