Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie14 júl 2022Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Full report - Hearing on Managing antimicrobial resistance across the health system (20 June 2022)